11, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

ప్రశ్నలు - ఉదాహరణలు.

1)
నువ్వంటే నాకు  సిగ్గో - భయమో అర్థం కాదు!
నా పట్ల నీకు కోపమో -  చులకనో అంతు చిక్కదు.
నీ నుంచి నేను ఉద్భవించానో, లేక నా ఊహలో నువ్వు ఘనీభావించావో తేల్చుకొనే వీలు లేదు.
ప్రశ్నిస్తున్నావో, పరిక్షిస్తున్నవో, అర్థం కానీ సమాధానాలు చెప్పి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నావో?

2)
లోభానికి - భక్తికీ మధ్యన ఎన్ని అడ్డ చారలు గీసినావు?
ప్రేమకి - వ్యాపారానికి మధ్యన ఎన్ని పరదాలు పరిచినావు?
అద్దంలో తన కండలు చూస్కొని మురిసిపోయే యువకుడికి - పుత్రోత్సాహంతో పొంగిపోయె ముసలాయనకి
                                                            మధ్య చత్వారంలో ఎన్ని పాయింట్ల  వ్యత్యాసం కూర్చినావు?
చీకటికి - చీకటికి  మధ్యన ఎన్ని ఉదయాలు అమర్చినావు?

3)
సముద్ర గర్భంలో జీవరాసుల రంగుల వెనకాల మర్మం ఏమిటీ?

సికాడా ఈగలకి ప్రధాన సంఖ్యలకి సంబంధం ఏమిటీ?

ఒక్కో జాతి తేనెటీగకి ఒక్కో పువ్వు మక్కువ అవుతుందా?

గడ్డి తనను తానూ రక్షించుకుంటుందా?

రోబోటిక్స్ జీవసస్త్రానికి ఎలా తోడ్బడుతుంది?